FAQ

This post is also available in: 한국어 English

FAQ

Tôi quên mật khẩu.

Nhấp vào nút Quên mật khẩu? nếu bạn không nhớ mật khẩu.

ID và mật khẩu của tôi đúng, nhưng tôi không thể đăng nhập.

Bạn đã ngừng phân bổ quảng cáo trong hơn 90 ngày? Nếu vậy, tài khoản của bạn có thể đã bị vô hiệu hóa. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây để kích hoạt lại tài khoản.

Tôi có cần lập hợp đồng bằng văn bản để phân bổ quảng cáo trên mạng truyền thông Dable không?

Không, bạn không cần. Chỉ cần đồng ý với Điều khoản dịch vụ xuất hiện khi bạn đăng nhập lần đầu tiên vào Trang tổng quan tiếp thị.

Đối tác chính thức là gì?

Đối tác chính thức của Dable Native Ad có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn hơn trong việc chạy các chiến dịch trên mạng truyền thông Dable. Bạn sẽ trải nghiệm hiệu suất và quản lý tài khoản và nội dung chất lượng cao. Để xem danh sách Đối tác chính thức, nhấp vào đây.

Chỉ các Đối tác chính thức mới được phép cung cấp dịch vụ cho nhà quảng cáo?

Không, bất kỳ agency nào cũng có thể cung cấp dịch vụ cho các nhà quảng cáo quan tâm đến Dable. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây để biết tỷ lệ hoa hồng.

Agency có cần phải lập một hợp đồng bằng văn bản với Dable để cung cấp dịch vụ không?

Không, bạn không cần phải lập hợp đồng bằng văn bản. Chỉ cần đồng ý với Điều khoản dịch vụ xuất hiện khi bạn đăng nhập lần đầu tiên vào Trang tổng quan tiếp thị.

Tôi muốn nhận được một tài khoản nhà quảng cáo đã phân bổ quảng cáo trên Dable thông qua một agency khác. Tôi có thể làm thế nào?

Dable không liên quan đến việc chuyển tài khoản giữa các agency. Vui lòng thảo luận vấn đề này kỹ lưỡng với agency có liên quan để đưa ra thỏa thuận.

Những điều cần kiểm tra trước khi chuyển tài khoản

 • Dable không thanh toán hoa hồng cho phần ngân sách còn lại trong tài khoản nhà quảng cáo sẽ được chuyển. Hoa hồng đã được trả trước tại thời điểm agency cũ thanh toán, vì vậy chúng tôi không thể trả hoa hồng vì khoản này đã được thanh toán cho agency cũ.
 • Bạn chỉ có thể chuyển tài khoản giữa các tài khoản agency. Bạn không thể chuyển tài khoản được quản lý trực tiếp sang tài khoản agency. Thay vào đó, bạn nên yêu cầu agency tạo tài khoản nhà quảng cáo của bạn.
 • Các khoản tín dụng khuyến mại không thể được phân bổ lại cho tài khoản khác và sẽ hết hạn.

Cách chuyển tài khoản

 1. Cho phép yêu cầu quyền sở hữu
  – Agency cũ cần thay đổi trạng thái yêu cầu quyền sở hữu từ Không cho phép thành Cho phép.
  – Trang tổng quan tiếp thị – Quản lý tất cả tài khoản – Phân quyền – Bỏ chọn “Không cho phép yêu cầu quyền sở hữu”
 2. Yêu cầu quyền sở hữu
  – Quản lý tất cả tài khoản – Phân quyền – Nhấp vào nút “+ Yêu cầu quyền sở hữu”
 3. Quá trình chuyển hoàn tất khi agency cũ chấp nhận yêu cầu
Tôi đã từng tự mình điều hành một tài khoản nhà quảng cáo, nhưng bây giờ tôi muốn yêu cầu một agency thực hiện việc này cho tôi. Tôi có thể làm thế nào?

Việc chuyển tài khoản chỉ có thể thực hiện giữa các tài khoản agency. Vui lòng yêu cầu agency tạo tài khoản nhà quảng cáo cho bạn. Nếu bạn vẫn muốn sử dụng tài khoản hiện tại, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.


Related Guide

This post is also available in: 한국어 English