티스토리 사이드 영역의 위젯이 보이지 않습니다.

티스토리 서비스의 경우 스킨에 따라 사이드 영역을 지원하지 않을 수 있습니다. 따라서 아래와 같은 절차로 사이드 영역의 위젯 설정을 확인해 보시기 바랍니다.

 • 사이드 영역을 지원하는 티스토리 스킨인지 확인합니다. (지원하지 않을 경우, 사용 불가)
 • 티스토리의 꾸미기 메뉴에서 데이블 노출을 설정했는지 확인합니다.

Hướng dẫn cài đặt Dable cho Google Blogger

Hướng dẫn cài đặt Dable cho Google Blogger

Chèn thẻ meta được yêu cầu.

 • Trong trang Admin, click chọn ‘Themes’ và chọn ‘Edit HTML’.

 •  Tìm data:post.body 'Edit HTML'.
 • Hãy thận trọng nếu bạn không thể tìm, kiểm tra xem con trỏ có ở trong cửa sổ chỉnh sửa không.

 • Tìm <div trong hàng trên cùng của mã tìm được và thêm itemporp='articleBody'. Những chi tiết khác phụ thuộc vào theme bạn đang dùng. Vui lòng chú ý trường hợp này.
 • Thêm mã sau ngay trên mã data:post.body như ảnh chụp màn hình bên dưới.

<meta expr:content=’data:post.id’ property=’dable:item_id’/>
<meta expr:content=’data:post.date.iso8601′ property=’dable:published_time’/>
<b:if cond=’data:post.labels’><b:loop index=’i’ values=’data:post.labels’ var=’label’> <b:if cond=’data:i == 0′> <meta expr:content=’data:label.name’ property=’article:section’/> </b:if> </b:loop> </b:if>

Làm thế nào tôi có thể biết được nếu thẻ meta và tập lệnh thu thập nhật kí (log collection scripts) được tích hợp chính xác?


 • Sao chép một đường dẫn (URL) bài viết blog của bạn.
 • Truy cập URL Debugger.  Chọn ‘Service Type’ là “blog”, dán đường dẫn đã sao chép vào, and nhấn OK.
 • Nếu có bất cứ phần nào hiển thị màu đỏ, có nghĩa là thẻ tương ứng với phần đó không được chèn chính xác. Nếu bạn nhìn thấy nền được tô màu đỏ, vui lòng kiểm tra lại phần đó.
 • Lỗi thường gặp là gì?
  • 1. Nếu thấy định dạng của trích dẫn (“”) hiển thị khác.

  • 2. Nếu có lỗi đánh máy, chẳng hạn lỗi đánh dable thành able

  • 3. Bạn nhập mã và thẻ ở vị trí sai.

    
 • Nếu bạn hoàn thành đúng quy trình, bạn có thể đặt tập lệnh của khung đề xuất (widget) vào trang “Bố cục” (Layout) bằng cách thêm tiện ích (gadget).
 • Quan trọng  Ngay cả nếu bạn đã hoàn thành quá trình, khung đề xuất (widget) sẽ không hiển thị ngay lập tức. Khung đề xuất sẽ xuất hiện tự động sau khi Dable thu thập đủ nhật kí. Quá trình này có thể mất từ 1-7 ngày tùy thuộc vào lưu lượng truy cập trên trang của bạn.

Hướng dẫn cài đặt Dable cho WordPress

Hướng dẫn cài đặt Dable cho WordPress

(1) Cài đặt Dable Plugin

 • Bằng cách tải tập tin .zip trực tiếp lên máy chủ WordPress.
  • Truy cập Dable  Pugin Donwload Page và tải plugin về.
  • Giải nén rồi tải plugin Dable lên thư mục /wp-content/plugins/.
  • Kích hoạt plugin Dable trong thư mục ‘Plugins’ của WordPress.
 • Bằng cách sử dụng trang Admin trên trang wordpress của bạn.
  • Truy cập thư mục ‘Plugins’ và nhấn nút ‘Add New’.
  • Tìm kiếm ‘Dable’ và kích hoạt plugin.

(2) Cài đặt plugin – Khi cài đặt hoàn thành, vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới.

Cài đặt mặc định


 • Bật ON đối với mục “Content Wrapper Setting” để thu thập thông tin thân bài.
 • Vui lòng chọn loại bài viết bạn muốn đặt làm nội dung đại diện cho trang của bạn. Chuyển trạng thái sang “ON” đối với “Posts” nếu bạn muốn sử dụng chúng cho đề xuất nội dung. Nếu bạn muốn bao gồm cả trang Notice (Lưu ý) hoặc Contact (Liên hệ) vào đề xuất, hãy đổi trạng thái của các trang này sang “ON”.

Biểu đồ mở


 • Quan trọng Chèn thẻ meta như tiêu đề bài viết, mô tả, hình đại diện thu nhỏ, ngày đăng bài, tác giả, v.v. Để sử dụng nội dung được cá nhân hóa, xin vui lòng chọn “Create Open Graph meta tags”.
 • Kích cỡ của hình đại diện thu nhỏ được cài đặt mặc định là 250px.
 • Nếu bạn muốn độ phân giải lớn hơn, vui lòng chọn 600px. Nếu bạn chọn 600px, hãy nhớ rằng chi phí cho máy chủ tải và hiển thị ảnh sẽ tăng lên.

Cài đặt khung đề xuất (Widget)


 • Chọn Script for responsive web hoặc Script for PC/Mobile sao cho phù hợp với đặc tính trang của bạn, tùy theo trang đó là responsive (thay đổi giao diện linh hoạt) hoặc được chia làm trang PC và trang mobile.
 • Vui lòng để tập lệnh bạn nhận được qua email vào trong khung bỏ trống tương thích. Bạn cần ấn chọn khung này để khung có thể hiển thị (ví dụ: khung dưới chân bài, khung bên trái, khung bên phải bài báo). ※ Hiển thị của “Left side of article” (bên trái bài báo), ‘Right side of article” (bên phải bài báo) có thể khác nhau, tùy vào theme bạn sử dụng. Xin vui lòng thử nghiệm trước Please do a test before using it.
 • Quan trọng Ngay cả nếu bạn hoàn thành quá trình tích hợp, khung sẽ không hiện thị ngay. Khung sẽ hiển thị tự động sau khi Dable thu thập đủ nhật kí (logs). Quá trình này sẽ mất khoảng 1-7 ngày tùy theo lưu lượng truy cập trên trang của bạn.

(3) Xác nhận – Xin vui lòng đảm bảo răng bạn chèn thẻ meta chính xác.

 • Sao chép đường dẫn (URL) một bài blog trên trang của bạn.
 • Truy cập URL debugger. Dán đường dẫn (URL) này vào phần URL rồi nhấn Check để kiểm tra.
 • Ở cột bên trái là danh sách những thẻ được đề xuất, và cột bên phải là giá trị của mỗi thẻ. Thẻ được chèn không đúng sẽ hiển thị với nền tô đỏ. Nếu thấy phần nền đỏ ở các thẻ này, hãy kiểm tra lại thẻ và chỉnh sửa lại cho chính xác.
 • Lỗi thường gặp:
  • Dấu trích dẫn (“”) không chính xác.
  • Lỗi đánh máy
  • Dùng giá trị giống như trong bản hướng dẫn chứ không phải cá nhân hóa cho trang của bạn.
  • Chèn thẻ meta Open Graph nhiều lần.

Hãy đảm bảo rằng bạn chèn tập lệnh thu thập nhật kí (log collection script) chính xác.

 • Đăng nhập vào Trang quản lý tài khoản của Dable (Dashboard) và nhấn Log Status > Log Collection Status ở bên trái.
 • Nếu nhật kí (logs) được thu thập tốt trong thời điểm thực tại thì tập lệnh thu thập nhật kí đã được chèn chính xác.
 • Nếu không, vui lòng kiểm tra tập lệnh và điều chỉnh cho chính xác.