FAQ

FAQ

Tôi quên mật khẩu.

Nhấp vào nút Quên mật khẩu? nếu bạn không nhớ mật khẩu.

ID và mật khẩu của tôi đúng, nhưng tôi không thể đăng nhập.

Bạn đã ngừng phân bổ quảng cáo trong hơn 90 ngày? Nếu vậy, tài khoản của bạn có thể đã bị vô hiệu hóa. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây để kích hoạt lại tài khoản.

Tôi có cần lập hợp đồng bằng văn bản để phân bổ quảng cáo trên mạng truyền thông Dable không?

Không, bạn không cần. Chỉ cần đồng ý với Điều khoản dịch vụ xuất hiện khi bạn đăng nhập lần đầu tiên vào Trang tổng quan tiếp thị.

Đối tác chính thức là gì?

Đối tác chính thức của Dable Native Ad có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn hơn trong việc chạy các chiến dịch trên mạng truyền thông Dable. Bạn sẽ trải nghiệm hiệu suất và quản lý tài khoản và nội dung chất lượng cao. Để xem danh sách Đối tác chính thức, nhấp vào đây.

Chỉ các Đối tác chính thức mới được phép cung cấp dịch vụ cho nhà quảng cáo?

Không, bất kỳ agency nào cũng có thể cung cấp dịch vụ cho các nhà quảng cáo quan tâm đến Dable. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây để biết tỷ lệ hoa hồng.

Agency có cần phải lập một hợp đồng bằng văn bản với Dable để cung cấp dịch vụ không?

Không, bạn không cần phải lập hợp đồng bằng văn bản. Chỉ cần đồng ý với Điều khoản dịch vụ xuất hiện khi bạn đăng nhập lần đầu tiên vào Trang tổng quan tiếp thị.

Tôi muốn nhận được một tài khoản nhà quảng cáo đã phân bổ quảng cáo trên Dable thông qua một agency khác. Tôi có thể làm thế nào?

Dable không liên quan đến việc chuyển tài khoản giữa các agency. Vui lòng thảo luận vấn đề này kỹ lưỡng với agency có liên quan để đưa ra thỏa thuận.

Những điều cần kiểm tra trước khi chuyển tài khoản

 • Dable không thanh toán hoa hồng cho phần ngân sách còn lại trong tài khoản nhà quảng cáo sẽ được chuyển. Hoa hồng đã được trả trước tại thời điểm agency cũ thanh toán, vì vậy chúng tôi không thể trả hoa hồng vì khoản này đã được thanh toán cho agency cũ.
 • Bạn chỉ có thể chuyển tài khoản giữa các tài khoản agency. Bạn không thể chuyển tài khoản được quản lý trực tiếp sang tài khoản agency. Thay vào đó, bạn nên yêu cầu agency tạo tài khoản nhà quảng cáo của bạn.
 • Các khoản tín dụng khuyến mại không thể được phân bổ lại cho tài khoản khác và sẽ hết hạn.

Cách chuyển tài khoản

 1. Cho phép yêu cầu quyền sở hữu
  – Agency cũ cần thay đổi trạng thái yêu cầu quyền sở hữu từ Không cho phép thành Cho phép.
  – Trang tổng quan tiếp thị – Quản lý tất cả tài khoản – Phân quyền – Bỏ chọn “Không cho phép yêu cầu quyền sở hữu”
 2. Yêu cầu quyền sở hữu
  – Quản lý tất cả tài khoản – Phân quyền – Nhấp vào nút “+ Yêu cầu quyền sở hữu”
 3. Quá trình chuyển hoàn tất khi agency cũ chấp nhận yêu cầu
Tôi đã từng tự mình điều hành một tài khoản nhà quảng cáo, nhưng bây giờ tôi muốn yêu cầu một agency thực hiện việc này cho tôi. Tôi có thể làm thế nào?

Việc chuyển tài khoản chỉ có thể thực hiện giữa các tài khoản agency. Vui lòng yêu cầu agency tạo tài khoản nhà quảng cáo cho bạn. Nếu bạn vẫn muốn sử dụng tài khoản hiện tại, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.


Related Guide

Tài khoản agency

Tài khoản agency

Đăng ký và tham gia Dable, nền tảng cá nhân hóa tốt nhất tại Châu Á, để quảng cáo của bạn được hiển thị đến những người dùng phù hợp nhất.

Bạn có thể tạo tài khoản tại đây. Nội dung của hướng dẫn này có thể khác nhau tùy thuộc vào địa điểm đặt doanh nghiệp của agency. Bài viết này áp dụng cho Hàn Quốc. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc tạo tài khoản, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.


Trước khi bắt đầu

Để tạo tài khoản agency, bạn phải có một địa chỉ email để sử dụng làm ID đăng nhập, giấy phép kinh doanh (của agency) và URL nội dung mẫu từ nhà quảng cáo của bạn.

Dable chỉ cho phép mỗi đăng ký doanh nghiệp có 1 tài khoản agency. Nếu bạn đã có tài khoản, hãy sử dụng tài khoản đó. Nếu bạn quên mật khẩu, vui lòng nhấp vào Quên mật khẩu? và làm theo hướng dẫn. Nếu bạn cần tách tài khoản của mình, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

💡 Nếu bạn đã có tài khoản agency, bạn có thể thêm nhà quảng cáo mà không cần tạo tài khoản mới. Vui tham khảo Thêm nhà quảng cáo vào tài khoản agency bên dưới.

Vui lòng tham khảo Hướng dẫn đánh giá nội dung của Dable và kiểm tra xem bạn có đáp ứng tất cả các yêu cầu hay không. Đặc biệt lưu ý những điều sau:

✔️ Các sản phẩm hoặc dịch vụ liên quan đến cờ bạc (bao gồm cả xổ số) đều bị cấm. Xem các sản phẩm/dịch vụ bị cấm tại đây.
✔️ Nếu trang đích của quảng cáo của bạn có nội dung kích động hoặc giật gân, thì quảng cáo có thể sẽ không được phân bổ.


Tạo một tài khoản agency

 1. Đi đến trang Tạo tài khoản quảng cáo.
 2. Chọn “Tôi là một agency và tôi muốn đăng quảng cáo trên hệ thống của Dable thay mặt cho khách hàng của tôi.”.
 3. Nhập Thông tin liên lạc. Email và mật khẩu sẽ được sử dụng để đăng nhập vào trang tổng quan tiếp thị Dable của bạn.
 4. Nhập Thông tin doanh nghiệp của agency. Vui lòng cung cấp trang web hoặc URL mẫu liên kết đến nội dung quảng cáo của nhà quảng cáo.
 5. Nhập Thông tin chiến dịch.
 6. Nếu chọn “Xin vui lòng gửi những lời khuyên về cập nhật sản phẩm hoặc những chiến dịch đã chạy tốt”, bạn sẽ nhận được tin tức mới nhất của chúng tôi qua email.

Sau khi bạn tạo tài khoản, chúng tôi sẽ xem xét tài khoản đó trong vòng 1 ngày làm việc và thông báo kết quả cho bạn qua email.

💡 URL nội dung mẫu của bạn có thể khác với URL thực tế sẽ được sử dụng trong chiến dịch quảng cáo của bạn. Tuy nhiên, bạn không được thay đổi sản phẩm hoặc dịch vụ.


Đăng nhập vào Trang tổng quan Tiếp thị

Bạn sẽ nhận được email từ Dable khi tài khoản được tạo thành công. Bây giờ bạn có thể đăng nhập Trang trang tổng quan Tiếp thị để tạo một chiến dịch.

✔️ Trước tiên, vui lòng tải lên thông tin đăng ký doanh nghiệp của agency! Bạn không thể nạp tiền vào tài khoản của mình nếu chưa hoàn thành phần này. Ngoài ra, thông tin này sẽ được sử dụng để xuất hóa đơn thuế cho bạn. Không bắt buộc nhập thông tin đăng ký doanh nghiệp của nhà quảng cáo.
✔️ Tạo một nội dung. Nhấp vào đây để xem chi tiết cách tạo một nội dung.
✔️ Tạo một chiến dịch. Nhấp vào đây để xem chi tiết cách tạo một chiến dịch.
✔️ Nhấp vào đây để tìm hiểu thêm về thanh toán và xuất hóa đơn thuế.


Thêm người dùng

Bạn có thể mời các nhà quảng cáo hoặc nhân viên và cấp cho họ quyền truy cập trang tổng quan tiếp thị. Người dùng sẽ được phân loại theo cấp độ phân quyền và loại tài khoản của họ.

Cấp độ phân quyền

 • Quản trị viên: Có thể truy cập tất cả các tính năng trong tài khoản bao gồm tạo nội dung và phân tích hiệu suất.
 • Xem hiệu suất: Chỉ có thể truy cập phân tích hiệu suất, danh sách khách hàng tiềm năng và tài liệu hướng dẫn (không thể tạo hoặc sửa đổi nội dung)

Loại tài khoản

 • Agency: Có thể truy cập tất cả các tài khoản do agency quản lý
 • Nhà quảng cáo: Chỉ có thể truy cập các tài khoản liên quan

Cách thêm người dùng

Làm theo các bước bên dưới để thêm người dùng. Bạn luôn có thể thay đổi hoặc xóa người dùng khỏi tài khoản của mình.

 1. Đăng nhập trang tổng quan tiếp thị.
 2. Nhấp vào “+ Quản lý tài khoản” ở góc trên cùng bên trái.
 3. Nhấp vào tab “Quản lý người dùng”.
 4. Nhấp vào “+Thêm”.
 5. Nhập ID đăng nhập, phân quyền và chọn loại tài khoản. Email sẽ được sử dụng để tìm mật khẩu.
 6. Nhấp vào “Lưu” và gửi chi tiết đăng nhập cho người dùng.

Thêm nhà quảng cáo vào tài khoản agency

Để cung cấp dịch vụ cho nhà quảng cáo mới sử dụng Dable, chỉ cần thêm nhà quảng cáo vào tài khoản agency của bạn. Tài khoản nhà quảng cáo sẽ trải qua quá trình xem xét.

 1. Đăng nhập trang tổng quan tiếp thị.
 2. Nhấp vào “+ Quản lý tài khoản” ở góc trên cùng bên trái.
 3. Nhấp vào tab “Tổng quan về tài khoản quảng cáo”.
 4. Nhấp vào “+Thêm tài khoản”.
 1. Nhập thông tin nhà quảng cáo và email để nhận thông báo phê duyệt tài khoản.
 2. Nếu bạn muốn tạo ID để chia sẻ với nhà quảng cáo, hãy nhập cấp độ phân quyền và ID đăng nhập. Bạn có thể tạo thêm ID sau khi tạo tài khoản.
 3. Nhấp vào “Gửi”.
 4. Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu và thông báo kết quả qua email. Bạn sẽ nhận được email từ Dable khi tài khoản được tạo thành công.

FAQ

Đối tác chính thức là gì?

Không, bất kỳ agency nào cũng có thể cung cấp dịch vụ cho các nhà quảng cáo quan tâm đến Dable. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây để biết tỷ lệ hoa hồng.

Chỉ các Đối tác chính thức mới được phép cung cấp dịch vụ cho nhà quảng cáo?

Không, bất kỳ agency nào cũng có thể cung cấp dịch vụ cho các nhà quảng cáo quan tâm đến Dable. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây để biết tỷ lệ hoa hồng.

Agency có cần phải lập một hợp đồng bằng văn bản với Dable để cung cấp dịch vụ không?

Không, bạn không cần phải lập hợp đồng bằng văn bản. Chỉ cần đồng ý với Điều khoản dịch vụ xuất hiện khi bạn đăng nhập lần đầu tiên vào Trang tổng quan tiếp thị.

Tôi quên mật khẩu.

Nhấp vào nút Quên mật khẩu? nếu bạn không nhớ mật khẩu.

ID và mật khẩu của tôi đúng, nhưng tôi không thể đăng nhập.

Bạn đã ngừng phân bổ quảng cáo trong hơn 90 ngày? Nếu vậy, tài khoản của bạn có thể đã bị vô hiệu hóa. Vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây để kích hoạt lại tài khoản.

Tôi muốn nhận được một tài khoản nhà quảng cáo đã phân bổ quảng cáo trên Dable thông qua một agency khác. Tôi có thể làm thế nào?

Dable không liên quan đến việc chuyển tài khoản giữa các agency. Vui lòng thảo luận vấn đề này kỹ lưỡng với agency có liên quan để đưa ra thỏa thuận.

Những điều cần kiểm tra trước khi chuyển tài khoản

 • Dable không thanh toán hoa hồng cho phần ngân sách còn lại trong tài khoản nhà quảng cáo sẽ được chuyển. Hoa hồng đã được trả trước tại thời điểm agency cũ thanh toán, vì vậy chúng tôi không thể trả hoa hồng vì khoản này đã được thanh toán cho agency cũ.
 • Bạn chỉ có thể chuyển tài khoản giữa các tài khoản agency. Bạn không thể chuyển tài khoản được quản lý trực tiếp sang tài khoản agency. Thay vào đó, bạn nên yêu cầu agency tạo tài khoản nhà quảng cáo của bạn.
 • Các khoản tín dụng khuyến mại không thể được phân bổ lại cho tài khoản khác và sẽ hết hạn.

Cách chuyển tài khoản

 1. Cho phép yêu cầu quyền sở hữu
  – Agency cũ cần thay đổi trạng thái yêu cầu quyền sở hữu từ Không cho phép thành Cho phép.
  – Trang tổng quan tiếp thị – Quản lý tất cả tài khoản – Phân quyền – Bỏ chọn “Không cho phép yêu cầu quyền sở hữu”
 2. Yêu cầu quyền sở hữu
  – Quản lý tất cả tài khoản – Phân quyền – Nhấp vào nút “+ Yêu cầu quyền sở hữu”
 3. Quá trình chuyển hoàn tất khi agency cũ chấp nhận yêu cầu
Tôi đã từng tự mình điều hành một tài khoản nhà quảng cáo, nhưng bây giờ tôi muốn yêu cầu một agency thực hiện việc này cho tôi. Tôi có thể làm thế nào?

Việc chuyển tài khoản chỉ có thể thực hiện giữa các tài khoản agency. Vui lòng yêu cầu agency tạo tài khoản nhà quảng cáo cho bạn. Nếu bạn vẫn muốn sử dụng tài khoản hiện tại, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.


Related Guide

Hướng dẫn nhanh để sử dụng Dable Native Ad

Hướng dẫn nhanh để sử dụng Dable Native Ad

Bạn gặp khó khăn khi bắt đầu sử dụng Dable Ad? Không cần phải là một chuyên gia quảng cáo, kể cả người mới bắt đầu vẫn có thể dễ dàng sử dụng Dable Native Ad. Bất kỳ ai có doanh nghiệp đã đăng ký đều có thể chạy quảng cáo! Ngay cả khi chưa có hình ảnh quảng cáo, trang đích hay nội dung quảng cáo đặc biệt, bạn vẫn có thể bắt đầu Dable Ad bất kể quy mô ngân sách quảng cáo của bạn là bao nhiêu.

Thực hiện theo hướng dẫn bên dưới để tạo chiến dịch quảng cáo đầu tiên của bạn. Trong vài phút, bạn có thể bắt đầu chiến dịch quảng cáo của riêng mình và tiếp cận những người dùng chất lượng cao thông qua mạng truyền thông Dable. Nếu bạn cần trợ giúp trong quá trình tạo chiến dịch, nhóm quảng cáo Dable sẽ hỗ trợ bạn bất cứ lúc nào.

Sơ lược về Dable Native Ad

Nội dung của Dable Native Ad được hiển thị ở dạng tương tự các bài báo thông thường trong mục “Có thể bạn quan tâm”. Người dùng thấy quảng cáo một cách tự nhiên trong quá trình đọc bài trên các báo đối tác của Dable, do đó, thông điệp quảng cáo được truyền tải dễ dàng hơn.

 • Mạng lưới truyền thông mạnh mẽ: Dable hợp tác với hơn 3000 đối tác truyền thông uy tín trên khắp châu Á, bao gồm tại các nước Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Việt Nam, v.v. Ngoài ra, mạng lưới truyền thông của Dable còn được liên kết với Google, Kakao và MSN Ad Exchange, cho phép quảng cáo của Dable hiển thị trên hàng tỷ khoảng không quảng cáo cũng như trên Google, Kakao và không gian quảng cáo của MSN.
 • Hoạt động quảng cáo hiệu quả và thuận tiện: Bạn chỉ việc tải lên nội dung và chúng tôi sẽ lo phần còn lại. Thuật toán của Dable nghiên cứu và tự động tối ưu hóa hiệu suất của chiến dịch. Bạn cũng có thể bắt đầu và dừng chiến dịch bất kỳ lúc nào.
 • Thanh toán hợp lý: Quảng cáo hiển thị miễn phí. Bạn chỉ bị tính phí khi người dùng có tương tác (nhấp chuột) với quảng cáo.

Hướng Dẫn Nhanh

1. Tạo một tài khoản quảng cáo.

Tạo một tài khoản quảng cáo tại đây. Bạn cần gửi một trang web nơi khách truy cập được chuyển đến sau khi nhấp vào quảng cáo. Nếu trang đích chưa sẵn sàng, vui lòng gửi trang chủ nơi tất cả các sản phẩm và dịch vụ của bạn được trình bày tập trung.

2. Đăng nhập vào Trang tổng quan Tiếp thị.

Tất cả nội dung của Dable Ad, bao gồm quản lý chiến dịch, báo cáo hiệu suất và thông tin chi tiết về phương tiện truyền thông, đều có thể truy cập được từ Trang tổng quan Tiếp thị Dable.

3. Đăng ký thông tin thanh toán thẻ tín dụng của bạn.

Đăng ký thông tin thanh toán thẻ tín dụng của bạn trong Trang tổng quan Tiếp thị – Thanh toán – Thiết lập Thẻ tín dụng. Khi chi tiêu quảng cáo đạt đến một số tiền nhất định, thanh toán sẽ được xử lý tự động và nếu bạn nhấp vào nút “Thanh toán ngay”, số tiền đã chi tiêu cho đến thời điểm đó sẽ được tính phí ngay lập tức. Nếu bạn không có quyền truy cập vào trang Thiết lập Thẻ tín dụng, vui lòng kiểm tra xem tài khoản của bạn có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng hay không.

Các loại tài khoản có thể thanh toán bằng thẻ tín dụng
 • Tài khoản nhà quảng cáo trực tiếp không thông qua agency
 • Tài khoản agency không tính phí hoa hồng

Chúng tôi cũng cung cấp các phương thức thanh toán khác ngoài thẻ tín dụng.

4. Tải lên nội dung.

Nội dung là các tài liệu quảng cáo được hiển thị cùng với các bài viết được đề xuất theo thời gian thực trong phần bài viết đề xuất được cá nhân hóa trên phương tiện truyền thông liên kết của Dable. Để tải lên nội dung, bạn cần một hình ảnh quảng cáo, tiêu đề quảng cáo và một trang web mà khách truy cập được chuyển đến sau khi nhấp vào quảng cáo.

💡 Quảng cáo (hình ảnh quảng cáo, tiêu đề quảng cáo) mà người dùng nhấp vào và trang web liên kết với quảng cáo phải liên quan đến nhau một cách tự nhiên. Tạo trải nghiệm quảng cáo tốt hơn cho người dùng sẽ có lợi cho việc nâng cao nhận thức về thương hiệu và khuyến khích hành động được nhắm mục tiêu, chẳng hạn như đăng ký hoặc mua hàng.

✔️ Bạn không có hình ảnh quảng cáo?

Dable cung cấp hình ảnh chất lượng cao mà nhà quảng cáo có thể sử dụng miễn phí. Bạn có thể tìm kiếm các từ khóa liên quan trong thư viện hình ảnh và có thể thấy được rất nhiều hình ảnh khác nhau.

 • Tạo nội dung – ② Chi tiết nội dung – Hình ảnh – Nhấp vào “Tìm hình ảnh bạn muốn trong Thư viện hình ảnh”

Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ “Hỗ trợ sáng tạo nội dung” cho các nhà quảng cáo đang tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp. Dịch vụ trả phí này do chuyên gia nội dung của Dable cung cấp và nội dung sẽ được tạo dựa trên dữ liệu từ các chiến dịch trước đây, thông tin chi tiết về thị trường và phân tích xu hướng ngành.

✔️ Bạn không có trang đích để liên kết quảng cáo?

👉 Hãy thử sử dụng trang chủ hoặc trang chi tiết sản phẩm của bạn.

Sử dụng trang mà bạn đang dùng để bán sản phẩm và dịch vụ của mình trực tuyến làm trang đích. Chọn loại nội dung “Outlink” và nhập URL trang đích để quảng cáo.

👉 Tạo trang đích để liên kết quảng cáo với Nội dung Dable.

Dable cung cấp một công cụ giúp các nhà quảng cáo dễ dàng tạo các trang đích để liên kết đến sau khi người dùng nhấp vào quảng cáo.

 • Nội dung truyền thông phong phú: Sử dụng nhiều loại hình ảnh, video (HTML, YouTube) để mô tả kỹ lưỡng các sản phẩm và dịch vụ được quảng cáo.
 • Tạo ra hàng loạt các chuyển đổi hành vi: Dẫn dắt người dùng thực hiện chuyển đổi hành vi mục tiêu mong muốn, chẳng hạn như truy cập vào các trang khác, biểu mẫu để thu thập thông tin khách hàng (Dable cung cấp trang tổng quan để xem và quản lý các khách hàng tiềm năng đã thu thập được), số điện thoại liên kết đến màn hình quay số (chỉ được cung cấp trong các loại bài viết) và nhiều hơn nữa.

Phân loại nội dung Dable

 • Loại Bài viết : Như thể bạn đang viết một bài đăng trên blog, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng tạo trang đích. Trang đích được tạo bằng khung trang quản lý nội dung của Dable.
 • Nội dung nhỏ : Không cần chuyển hướng đến trang bên ngoài, trang được hiển thị dưới dạng cửa sổ bật lên trong phương tiện truyền thông mà người dùng đang truy cập khi nhấp vào quảng cáo.

Tạo nội dung Dable ngay bây giờ.

5. Tạo một chiến dịch.

Chiến dịch là một đơn vị tối ưu hóa quảng cáo. Bạn có thể đặt và điều chỉnh ngân sách, khung thời gian, tùy chọn phân bổ chi tiêu và nhắm mục tiêu của một chiến dịch.

✔️ Thuật toán của Dable nghiên cứu và tự động tối ưu hóa hiệu suất chiến dịch. Không cần thiết lập phương tiện truyền thông hoặc nhắm mục tiêu theo đối tượng. Thuật toán đề xuất được cá nhân hóa tuyệt vời của Dable nghiên cứu về chiến dịch và tự động xuất bản nội dung có hiệu quả cao cho các nhóm mục tiêu và phương tiện truyền thông có nhiều khả năng sẽ quan tâm đến nội dung quảng cáo.

✔️ Đặt ngân sách cho chiến dịch. Bạn có thể điều chỉnh ngân sách hoặc ngừng chạy quảng cáo bất kỳ lúc nào. Bạn có thể đặt ngân sách hàng ngày tối đa từ 10.000 Won và quảng cáo sẽ ngừng chạy khi hết ngân sách.

✔️ Chọn phương thức phân bổ ngân sách. Lựa chọn “Phân phối chuẩn” sẽ tiêu tốn ngân sách của bạn nhanh hơn. Quảng cáo sẽ ngừng chạy khi đạt mức phân bổ ngân sách theo ngày, vì vậy nếu quảng cáo cần được hiển thị một cách nhất quán trong suốt thời gian chạy chiến dịch, vui lòng chọn “Phân phối đều”.

✔️ Hãy cẩn thận để không tạo nhiều chiến dịch với cùng một mục tiêu. Điều này tạo ra sự cạnh tranh không cần thiết trong cùng một nhà quảng cáo. Bạn có thể tải lên nhiều nội dung trong cùng một chiến dịch bằng cách chọn “Chiến dịch đa nội dung” sau khi nhấp vào “Tạo chiến dịch” hoặc chọn chiến dịch hiện tại và nhấp vào “Thêm nội dung”.

✔️ Đặt CPC tối đa. CPC tối đa là giá thầu tối đa mà nhà quảng cáo sẵn sàng trả mỗi khi người dùng nhấp vào quảng cáo. Nhà quảng cáo chỉ bị tính phí khi người dùng nhấp vào quảng cáo và tùy thuộc vào vCPM, phương tiện truyền thông v.v., các hình thức chiết khấu khác nhau được áp dụng để số tiền thực tế phải chi trả có thể thấp hơn CPC tối đa đã đặt. Thay vì đặt CPC tối đa ở mức cao ngay từ đầu, chúng tôi khuyên bạn nên theo dõi hiệu suất và dần dần điều chỉnh CPC.

💡 Nếu quảng cáo của bạn không hiển thị đủ, hãy kiểm tra CPC và tính cạnh tranh của nội dung quảng cáo. Các quảng cáo sẽ được hiển thị trên cùng một không gian quảng cáo được xác định bằng cách cạnh tranh trong thời gian thực. Các yếu tố khác nhau, chẳng hạn như chỉ số phản hồi nội dung và CPC tối đa của chiến dịch, được sử dụng để xác định quảng cáo nào sẽ hiển thị. Tăng CPC hoặc đăng ký nội dung có chỉ số phản hồi cao trong phạm vi ngân sách sẽ có hiệu quả trong việc đảm bảo nhiều cơ hội hiển thị hơn. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về CPC trung bình của từng ngành, bạn có thể xem tại tại đây.

6. Kiểm tra hiệu suất chiến dịch.

Dable cung cấp báo cáo hiệu suất quảng cáo với dữ liệu được theo dõi. Ý nghĩa của mỗi dữ liệu được cung cấp có thể xem tại đây. Sử dụng báo cáo hiệu suất để đảm bảo rằng quảng cáo của bạn đang chạy hiệu quả và đạt được những mục tiêu đặt ra, đồng thời sửa đổi chiến lược quảng cáo nếu cần thiết. Các chỉ số quan trọng cần kiểm tra sẽ thay đổi tùy theo mục tiêu của chiến dịch. Tham khảo tại đây để biết cách đo lường mức độ thành công của chiến dịch của bạn.


💡 Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Dable Native Ad hoặc các hoạt động quảng cáo, bạn có thể tham khảo phần “Câu hỏi thường gặp” trong Trang hỗ trợ của chúng tôi để được trợ giúp. Nếu bạn không thể tìm thấy câu trả lời mình cần trên Trang hỗ trợ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo các bước bên dưới hoặc qua email (ad-vn@dable.io), chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn nhanh nhất có thể.

Chính sách hậu xét

Chính sách hậu xét

Để tiếp tục thực thi và quản lý tốt hơn Quy định về kiểm duyệt nội dung, Dable đã triển khai chính sách sau hậu xét, áp dụng cho tất cả nội dung quảng cáo. Chính sách này sẽ không chỉ giúp nâng cao trải nghiệm người dùng mà còn giúp nhà xuất bản duy trì niềm tin thương hiệu và mang lại doanh thu thông qua quảng cáo sạch và an toàn.


1. Chính sách hậu xét là gì?

Chính sách hậu xét của Dable chủ yếu bao gồm các phương pháp kiểm tra để đảm bảo rằng nội dung quảng cáo đang hiển thị trên hệ thống Dable khi được phê duyệt giống với nội dung tại thời điểm duyệt lại nội dung.

Dable nghiêm cấm mọi thay đổi đối với nội dung của trang đích sau khi người đánh giá phê duyệt lần cuối. Nếu nội dung của trang đích bị thay đổi, nhà quảng cáo có nhiệm vụ yêu cầu duyệt lại.

Bằng cách thực thi chính sách này, Dable cố gắng đảm bảo uy tín cho các đối tác truyền thông, nhà quảng cáo và người dùng khỏi những hậu quả xã hội hoặc pháp lý có thể xảy ra do vi phạm chính sách.

2. Chính sách này được thực thi khi nào và như thế nào?

Cả nhà quảng cáo và Dable đều có trách nhiệm cung cấp quảng cáo sạch và an toàn cho người dùng và nhà xuất bản 24/7, 365 ngày trong năm.

Để đảm bảo quy trình kiểm tra công bằng, Dable không tiết lộ tần suất chính xác của việc kiểm tra, nhưng việc kiểm tra ngẫu nhiên được thực hiện thường xuyên trên tất cả các nội dung quảng cáo đang hoạt động.

Vậy điều gì sẽ xảy ra một khi vi phạm đã được phát hiện?

 • Tài khoản nhà quảng cáo có nội dung vi phạm sẽ bị tạm ngưng ngay lập tức trong một khoảng thời gian không xác định
 • Một email có thông tin chi tiết về vi phạm chính sách sẽ được gửi đến nhà quảng cáo

⚠️ Tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của vi phạm, tài khoản nhà quảng cáo có thể bị vô hiệu hóa vĩnh viễn mà không được hoàn lại ngân sách quảng cáo còn lại.

Các chi tiết cụ thể về hậu quả, chẳng hạn như mức độ nghiêm trọng và thời gian của hình phạt, sẽ được quyết định theo từng trường hợp. Tuy nhiên, chúng tôi có thể đảm bảo rằng Dable sẽ hành động nghiêm và ngay lập tức đối với các nhà quảng cáo cố tình vi phạm quy định. Dable đã có sẵn một Quy định nội dung rất cụ thể và chi tiết cho tất cả các nhà quảng cáo. Vui lòng tham khảo danh sách sản phẩm hoặc dịch vụ bị cấm để xem các yêu cầu và biện pháp phòng ngừa và tuân thủ theo luật quảng cáo tại Việt Nam.

3. Cuối cùng, tại sao chính sách này lại cần thiết?

Là nền tảng khám phá nội dung số 1 ở Châu Á, Dable đang nỗ lực thiết lập các tiêu chuẩn cao hơn trong ngành bằng cách cung cấp nội dung có giá trị thông qua các quảng cáo chất lượng cao.

Dable tiến hành sàng lọc sơ bộ tất cả các nội dung để ngăn chặn việc hiển thị các quảng cáo quá nhạy cảm và không phù hợp cho người dùng. Tuy nhiên, đã có trường hợp các nhà quảng cáo thực hiện các sửa đổi trái phép đối với nội dung quảng cáo sau khi được phê duyệt, điều này ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm xem quảng cáo của người dùng cũng như danh tiếng của các đối tác truyền thông.

Thể theo chính sách này, Dable sẽ tiến hành sàng lọc bổ sung các quảng cáo được duyệt để kiểm tra việc tuân thủ chính sách của Dable và ngăn các nhà quảng cáo tự ý thay đổi nội dung của trang đích.


Dable sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp tích cực để đảm bảo phân phối quảng cáo an toàn và chất lượng cao vì lợi ích tốt nhất của người dùng, nhà xuất bản và nhà quảng cáo.

Mọi thắc mắc về chính sách sau đánh giá hoặc các vấn đề khác liên quan đến nội dung, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ ad-policy@dable.io.

Contents Review Guideline

Hướng dẫn kiểm duyệt nội dung

1. Thiết lập nội dung quảng cáo

1. Kiểm tra tài khoản của bạn

 • Bạn chỉ có thể tạo nội dung quảng cáo đúng với mục đích sử dụng tài khoản của bạn. Ví dụ: Một quảng cáo thuốc chống rụng tóc trong một tài khoản dành cho thực phẩm giảm cân sẽ không được duyệt. Ví dụ: Một quảng cáo liên quan đến tài chính được tạo trọng một tài khoản về dịch vụ giáo dục sẽ không được duyệt.

2. Nhập tên thương hiệu

 • Bạn nên cung cấp tên thương hiệu thực tế trong mụcTên thương hiệu.
 • Tên cần phải hiển thị được trong trang đích.
 • Dấu ngoặc không được phép sử dụng trong mụcTên thương hiệu

3. Nhập URL

 • Trang đích phải hoạt động bình thường.
 • Bạn phải quay về được trang trước khi bạn nhấn nút Quay lại.
 • Các trang đích không được có các cửa sổ bật đè lên hoặc cửa sổ ẩn phía sau, vì điều này mang lại trải nghiệm không tốt cho khách hàng.
 • Các trang liên kết đến các trang web khác bằng cách sử dụng ActiveX hoặc bất kỳ chương trình nào khác đều không được phép.
 • Các trang đích không được phép có bất kì thông tin nào không liên quan đến quảng cáo của bạn. Ví dụ: Một trang đích quảng cáo mỹ phẩm lại nêu thông tin về chứng khoán sẽ không được cho phép. Ví dụ: Các trang đích loại bài báo cũng phải hiển thị những nội dung liên quan đến quảng cáo.
 • Các trang đích không được có bất kì nội dung mang tính khiêu khích hoặc có nội dung nhạy cảm.
 • Thông tin chi tiết của “Chính sách xử lý thông tin cá nhân” phải được xác nhận trên trang đích khi bạn thu thập thông tin của người dùng.
 • Không sử dụng Trang Facebook như một trang đích. Một số trình duyệt và phiên bản lỗi thời có thể không tải được nếu bạn sử dụng trang Facebook làm trang đích.
 • Đối với các sản phẩm và dịch vụ tài chính bao gồm cho vay, bảo hiểm, kinh doanh tư vấn đầu tư nước ngoài, tiền điện tử, v.v…thông tin đăng kí kinh doanh cần được hiển thị ở trang đích.
 • Các trang đích nhìn giống với giao diện của các dịch vụ khác sẽ không được cho phép.
 • Không được phép chuyển hướng. Ví dụ: url của trang đích cuối cùng khác với url đã đăng kí. Ví dụ: Khi sử dụng url rút ngắn
 • Nếu nội dung của trang đích được thay đổi, hãy nhớ yêu cầu request for re-review.
 • Sau khi nội dung đã được phê duyệt xong, nếu nội dung của trang đích bị thay đổi tùy ý và vi phạm các nguyên tắc, tài khoản có thể bị tạm ngưng mà không cần thông báo thêm. Dable không chịu trách nhiệm cho bất kỳ vấn đề gây ra bởi điều này.

2. Nội dung chi tiết

1. Nhập tiêu đề quảng cáo

 • Nếu bạn cần phân loại nội dung mỗi quảng cáo, hãy sử dụng mục ‘Tiêu đề quảng cáo (Sử dụng nội bộ)’
 • Độ dài phải ít hơn 28 kí tự. Độ dài khuyên dùng có 20 kí tự bao gồm cả khoảng trống. Phạm vi hiển thị của quảng cáo có thể khác nhau tùy từng phương tiện truyền thông. Văn bản có thể bị cắt bớt tùy thuộc vào độ dài của văn bản. (Tiếng Hàn, Tiếng Nhật, Tiếng Trung: 28 kí tự/ Tiếng Anh, tiếng Indonesia: 56 kí tự)
 • Nội dung của văn bản quảng cáo đã đăng ký phải được kiểm tra trong trang đích.
 • Không được phép phóng đại/ nói quá. Ví dụ: Hoàn hảo, 100%, 99%, biến mất, được giải quyết, vấn đề được giải quyết trong 00 tuần, trong 00 ngày. Ví dụ: 65kg → 48kg, nội dung quảng cáo bao gồm ‘kg’, ví dụ: Chỉ một viên, một lần. Ví dụ: Không cần trả lại tiền, bất kì ai, ngay lập tức sau khi đăng kí, thanh toán cùng ngày, được Chính Phủ công nhận. Ví dụ: Được chính phủ hỗ trợ, hỗ trợ bởi chính phủ, tín dụng xấu, điểm tín dụng của XX. Ví dụ: Nội dung quảng cáo chứa ‘Kiếm 00 $ trong vòng 0 tháng/ kiếm 00 $ với chỉ 00 $’
 • Tiêu đề quảng cáo phải khác với tên của nhà quảng cáo.
 • Văn bản quảng cáo phải hoàn chỉnh dưới dạng một câu hoặc một cụm từ.
 • Các nội dung quảng cáo sao chép/ nội dung sai sẽ không được cho phép.
 • Các văn bản có lỗi sai về chấm câu/ ngữ pháp sẽ không được cho phép.
 • Tiếng lóng và từ viết tắt không được cho phép.
 • Các sao chép khiêu khích/ nhạy cảm sẽ không được cho phép.
 • Các cụm từ kích thích trí tưởng tượng và mang ý nghĩa tình dục không được cho phép.
 • Dấu ngoặc đơn, ngoặc vuông không được phép có trong tiêu đề quảng cáo, bởi vì quảng cáo có thể bị hiểu là một bài báo mới. Ví dụ: [Độc quyền] [Đặc biệt] [Xu hướng]
 • Văn bản yêu cầu rõ ràng người dùng nhấn vào quảng cáo không được cho phép. Ví dụ: Nhấn ngay!
 • Các kí tự đặc biệt không được phép. Ví dụ: ☆, ♥, v.v.
 • Tiêu đề và mô tả quảng cáo mà bạn cung cấp phải hiển thị được ở trang đích.

2. Nhập mô tả quảng cáo (Tùy chọn)

 • Mô tả quảng cáo là một trường tùy chọn
 • Độ dài không quá 70 kí tự. (Tiếng Hàn, Tiếng Nhật, Tiếng Trung: 70 kí tự/ Tiếng Anh, Tiếng Indonesia: 140 kí tự)
 • Sử dụng cùng một hướng dẫn cho Tiêu đề Quảng cáo

Hình ảnh Quảng cáo (Hình thumbnail)

 • Dable sử dụng hình thumbnail tỷ lệ 16:10 (mặc định), 1: 1 và 2: 1 để giúp bạn hiển thị nhiều quảng cáo hơn trên các trang web đối tác và phương tiện khác nhau. Để đơn giản hóa quy trình sản xuất hình ảnh quảng cáo, chúng tôi cung cấp chức năng cắt hình ảnh thành 3 tỷ lệ khác nhau trong giai đoạn đăng ký hình ảnh đầu tiên.
 • Kích thước đề xuất là 1600 * 1200px (4: 3). Trong khi cắt hình ảnh tỷ lệ 4: 3 thành 3 tỷ lệ, hình ảnh có thể bị vỡ hoặc bị cắt. Vui lòng tuân theo vùng an toàn trong khi tạo hình ảnh để văn bản hoặc đối tượng chính không bị cắt.

Yêu cầu về Hình ảnh

 • Kích thước tối thiểu và được khuyến khích theo tỷ lệ khi đăng ký một hình ảnh
Tối thiểuKích thước đề xuất
16:10 600*375px 1200*750px
1:1 400*400px 1200*1200px
2:1 600*300px 1200*600px
Vui lòng đăng ký hình ảnh theo kích thước được đề xuất để hiển thị quảng cáo được tối ưu hóa cho tất cả các kho quảng cáo của mạng Dable.
 • Kích thước và định dạng tệp: tệp jpg, jpeg, tệp png dưới 2MB
 • Hình ảnh có thể tải lên
  • Chiều rộng: Tối thiểu 600px ~ Tối đa 2500px

Đăng ký Hình ảnh Quảng cáo (Hình thumbnail)

BƯỚC 1: Chọn hình ảnh

 • Kích thước đề xuất là 1600 * 1200px (4: 3). Bạn cũng có thể tải lên hình ảnh cho từng tỷ lệ bằng cách sử dụng Tải lên một lần.
 • Nếu hình ảnh bạn tải lên không có kích thước như đề xuất, ảnh có thể bị hỏng hoặc bị cắt.
 • Không nên sử dụng hình ảnh có văn bản, vì nó có thể bị cắt trên một số phương tiện.

BƯỚC 2: Chỉnh ảnh

 • Kiểm tra xem hình ảnh được hiển thị cho từng tỷ lệ và điều chỉnh tiêu điểm của hình thu nhỏ như bạn muốn.
 • Bạn có thể thấy hình ảnh của mình sẽ thực sự được hiển thị như thế nào trong một quảng cáo bằng cách xem mục ‘Xem trước’ ở bên phải.
 • Các thành phần nằm ngoài hộp màu vàng (tức là vùng an toàn) trong cửa sổ Xem trước có thể bị cắt trên màn hình. Để ngăn điều này xảy ra, chúng tôi khuyên bạn nên đặt văn bản, logo và các đối tượng chính trong vùng an toàn.

Lưu ý: Hướng dẫn vùng an toàn

 • Nếu bất kỳ văn bản hoặc đối tượng chính trong hình ảnh của bạn bị cắt sau khi điều chỉnh tỷ lệ, bạn có thể tải lên một hình ảnh sao cho phù hợp với vùng an toàn. (Tuy nhiên, bạn chỉ có thể thêm một hình ảnh giống hệt hình đã đăng tải, hình ảnh mới có thể bị từ chối nếu có tông màu và kiểu hình ảnh quá khác nhau.)

BƯỚC 3: Chọn hiển thị

 • Bạn có thể chọn hiển thị cho từng tỷ lệ – 16:10, 1: 1 và 2: 1.
 • Chúng tôi khuyên bạn nên bật hiển thị cho tất cả các tỷ lệ, vì độ hiển thị quảng cáo có thể giảm nếu bạn tắt một tỷ lệ nhất định.
 • Tỷ lệ 16:10 là cài đặt mặc định và không thể tắt được.
 • Nếu bạn đã chọn hình thu nhỏ của mình trong Thư viện hình ảnh, bạn sẽ không thể sử dụng tính năng chỉnh sửa vì hình ảnh sẽ được điều chỉnh tự động.
 • Hình ảnh của bạn có thể không được chấp thuận nếu nó không tuân thủ Hướng dẫn nội dung Dable (ví dụ: một phần cơ thể được hiển thị quá mức hoặc quá rõ).

Chi tiết chung

 • Không cho phép hình ảnh có chất lượng thấp với độ phân giải thấp
 • Không cho phép các hình ảnh động (ảnh gif hoạt hình)
 • Không cho phép các hình khảm hoặc hình ảnh mờ.
 • Không cho phép các hình ảnh có lề hoặc viền.
 • Không cho phép các hình ảnh khó nhận diện. Ví dụ: Hình ảnh được tạo ra bằng việc kết hợp từ nhiều hình ảnh và hình ảnh hình học khó nhận diện.
 • Không cho phép các hình ảnh không liên quan đến sản phẩm được quảng cáo.
 • Không cho phép các hình ảnh có chứa văn bản hoặc nút bấm yêu cầu người dùng nhấn vào quảng cáo.
 • Không cho phép các hình ảnh sao chép từ giao diện hoặc nền tảng của một bên thứ ba. Ví dụ: Các dịch vụ của bên thứ ba bao gồm Instagram, Facebook, v.v.
 • Không cho phép các hình ảnh có vấn đề về bản quyền
 • Không cho phép cách hình ảnh thu nhỏ liên quan đến công nghiệp cá độ (như là cá độ, casino, đua ngựa, đua xe đạp, đua thuyền, v.v.)
 • Không cho phép các hình ảnh chỉ có văn bản (không có nền)
 • Không cho phép các văn bản nhìn giống như là phụ đề trong hình ảnh thu nhỏ, vì nó có thể được hiểu nhầm là một bài báo.
 • Không cho phép các hình ảnh có chứa văn bản không liên quan
 • Tỷ lệ phần trăm của văn bản trong hình ảnh thu nhỏ phải nhỏ hơn 50%.

Phơi bày quá mức các bộ phận nhất định của cơ thể

 • Các hình ảnh tập trung vào các bộ phận riêng trên cơ thể không được cho phép; nên có hai hoặc nhiều hơn các bộ phận của cơ thể được nhìn thấy.
 • Quảng cáo khiêu dâm
 • Quảng cáo hiển thị bạo lực, thù hận, gây sốc và thô tục.
 • Quảng cáo lừa đảo

4. Yêu cầu kiểm duyệt nội dung

 • Khi tất cả chi tiết được gửi, nội dung sẽ được kiểm duyệt bởi một người kiểm duyệt nội dung được chỉ định.

Sản phẩm hoặc dịch vụ bị cấm


Nếu quảng cáo của bạn không phù hợp để hiển thị trong khu vực bài viết được đề xuất hoặc có thể gây ra sự bất tiện cho người dùng, quảng cáo của bạn có thể sẽ bị hạn chế.