Hướng dẫn cài đặt Dable cho Google Blogger

This post is also available in: 한국어 English 繁體中文 Indonesia

Hướng dẫn cài đặt Dable cho Google Blogger

Chèn thẻ meta được yêu cầu.

 • Trong trang Admin, click chọn ‘Themes’ và chọn ‘Edit HTML’.

 •  Tìm data:post.body 'Edit HTML'.
 • Hãy thận trọng nếu bạn không thể tìm, kiểm tra xem con trỏ có ở trong cửa sổ chỉnh sửa không.

 • Tìm <div trong hàng trên cùng của mã tìm được và thêm itemprop='articleBody'. Những chi tiết khác phụ thuộc vào theme bạn đang dùng. Vui lòng chú ý trường hợp này.
 • Thêm mã sau ngay trên mã data:post.body như ảnh chụp màn hình bên dưới.

<meta expr:content='data:post.id' property='dable:item_id'/>
<meta expr:content='data:post.date.iso8601' property='dable:published_time'/>
<b:if cond='data:post.labels'><b:loop index='i' values='data:post.labels' var='label'> <b:if cond='data:i == 0'> <meta expr:content='data:label.name' property='article:section'/> </b:if> </b:loop> </b:if>

Làm thế nào tôi có thể biết được nếu thẻ meta và tập lệnh thu thập nhật kí (log collection scripts) được tích hợp chính xác?


 • Sao chép một đường dẫn (URL) bài viết blog của bạn.
 • Truy cập URL Debugger.  Chọn ‘Service Type’ là “blog”, dán đường dẫn đã sao chép vào, and nhấn OK.
 • Nếu có bất cứ phần nào hiển thị màu đỏ, có nghĩa là thẻ tương ứng với phần đó không được chèn chính xác. Nếu bạn nhìn thấy nền được tô màu đỏ, vui lòng kiểm tra lại phần đó.
 • Lỗi thường gặp là gì?
  • 1. Nếu thấy định dạng của trích dẫn (“”) hiển thị khác.

  • 2. Nếu có lỗi đánh máy, chẳng hạn lỗi đánh dable thành able

  • 3. Bạn nhập mã và thẻ ở vị trí sai.

    
 • Nếu bạn hoàn thành đúng quy trình, bạn có thể đặt tập lệnh của khung đề xuất (widget) vào trang “Bố cục” (Layout) bằng cách thêm tiện ích (gadget).
 • Quan trọng  Ngay cả nếu bạn đã hoàn thành quá trình, khung đề xuất (widget) sẽ không hiển thị ngay lập tức. Khung đề xuất sẽ xuất hiện tự động sau khi Dable thu thập đủ nhật kí. Quá trình này có thể mất từ 1-7 ngày tùy thuộc vào lưu lượng truy cập trên trang của bạn.

This post is also available in: 한국어 English 繁體中文 Indonesia

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.